0,00 Kč s DPH

VZOR DOKUMENTU PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(doplnit konkrétní údaje a odeslat na níže uvedenou kontaktní adresu společnosti ARCO feed).

František Kupující 
U zákazníka 3
123 45 Konzumentov
frantisek@kupujici.cz
tel.: 123456789

ARCO feed, spol. s r.o.
internetový obchod
Výstaviště 405/1
603 00 Brno

DOPORUČENĚ


V Brně, 1. března 2021

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal zbožé (krmivo v hodnotě 1990 Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne 7. března 20021 (číslo faktury 123456).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo 123456789/9876, vedený u Bezpečné banky, a.s.

S pozdravem


vlastnoruční podpis
František Zákazník