0,00 Kč s DPH

NOVINKA - PŘÍSTROJ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ SUBKLINICKÝCH MASTITÍD U DOJNIC

MASTIMILK

 

MASTIMILK

přístroj pro zjišťování subklinických mastitid - KOUPIT

 

NÁVOD K POUŽITÍ

 1. Měření mléka

Stiskem a podržením tlačítka ON/OFF až se rozsvítí displeji.

 • nadojit do nádobky mléko z požadovaného struku až po úroveň vyznačenou ryskou
 • odečíst na displeji hodnotu a vyhodnotit ji podle následující tabulky:

 

Hodnota mS

Jak vyhodnotit údaje?

LED
svítí

Zvuk

<5,2

normální mléko

NE      NE

NE

od 5,3 do 5,8

změněná přítomnost chloridů v mléce,
riziko mastitid od 20-40%

20%    40%

přerušovaný

od 5,9 do 6,5

chloridy v mléce silně modifikované,
pravděpodobně subklinická mastitida

60%    80%

Přerušovaný

>6,5

zánětlivý stav s velkým rizikem mastitid

NE      NE

STÁLÝ

 

Pro kontrolu dalšího struku stačí pouze vyprázdnit nádobku s mlékem.

Není potřeba vymývat nádobku pro další kontrolu mléka z jiného struku.

Opakovat kontrolu u všech požadovaných struků.

 

Pokud je teplota mléka vyšší, než přednastavená hodnota, rozsvítí se červená LED dioda vpravo nahoře.

 

Upozornění
Pro správné změření teploty je potřeba ponechat mléko v nádobce po dobu alespoň 5 sekund.

 

 1. ČISTĚNÍ ELEKTROD A OVĚŘENÍ KALIBRACE

Po skončení měření je nezbytné důkladně vypláchnout nádobku na mléko a vysušit ji například papírovým ubrouskem. Takto se zabrání vniku usazenin na elektrodách.

 

Pro dosažení stálé přesnosti měření je potřeba pravidelně čistit (alespoň jednou za  měsíc) elektrody v nádobce na mléko kvalitním přípravkem na rozpouštění vodního kamene (lze k použít jakýkoliv běžně používaný v domácnosti). Po vyčištění nádobku s elektrodami dobře vypláchnout a vysušit.

 

 

Alespoň dvakrát do roka se doporučuje ověřit kalibraci nástroje.

Postup ověření kalibrace:

 • Použít kontrolní roztok s vodivostí 5000 micro/Siemens.
 • Zapnout přístroj tlačítky MEMORY + ON/OFF
 • Procházet menu pomocí tlačítek s šipkami až do zobrazení nápisu TARATURA Ms 5,00
 • Nalít do nádobky na mléko 30 cm3 roztoku, počkat 10 sekund a pokud se hodnota liší od 5,00 mS, zkorigovat ji tlačítky se šipkami a potvrdit tlačítkem MEMORY

 

 1. VÝBĚR GENETIKY ZKOUMANÝCH ZVÍŘAT

 

Tuk v mléce je důležitý parametr ovlivňující dosažení korektní hodnoty. K tomu účelu má přístroj možnost analyzovat 4 rozdílné genetiky nebo typologie zvířat (např. Dojnice s obsahem tuku v mléce 3 až 5%, více než 5%, buvolí krávy, kozy ap.).

Nástroj je přednastaven na dojnice s tukem v mléce až do 5%. Uživatel má možnost kdykoliv změnit toto nastavení jejich volbou nebo úpravou parametrů v menu.

 

K tomu je zapotřebí:

 • Zapnout přístroj stiskem tlačítek MEMORY + ON/OFF
 • Procházením menu vybrat text Animale Tipo x
 • Při stále stisknutém tlačítku MEMORY změnit na požadovanou hodnotu pomocí tlačítek se šipkami
 • Uvolnit tlačítko MEMORY a počkat na vypnutí přístroje

 

 

 1. KONTROLA BATERIE (AUTOMATICKÁ) A JEJÍ VÝMĚNA

Přístroj je vybaven automatickou kontrolou stavu nabití baterie. Pokud úroveň nabití baterie není dostatečná pro správnou funkci přístroje objeví se na displeji nápis: Battery Low x,x.

I v tomto případě lze stále ještě správně měřit.

Přesto se však doporučuje vyměnit baterii co nejdříve. Pomocí mince povolit a vyšroubovat vnější kryt PG29. Starou baterii vyměnit za novou. Uzavřít kryt a opatrně dotáhnout šroub.

 

UPOZORNĚNÍ! Přístroj vyžaduje výhradně alkalické baterie 9V.

 

 1. TEPLOTNÍ ALARM

 

Paměť přístroje MASTI-MILK je vybavena uživatelsky nastavitelným alarmem teploty mléka. Tento alarm je vždy aktivní v průběhu měření a v pokud je teplota mléka vyšší, než nastavená hodnota (např. 38˚C) rozsvítí se první LED dioda vpravo nahoře. Indikuje tak pravděpodobný stav horečky u zvířete.

 

Pro změnu přednastavené základní hodnoty:

 • Zapnout přístroj MASTI-MILK pomocí tlačítek MEMORY + ON/OFF
 • Procházet menu pomocí tlačítek se šipkami až do zobrazení nápisu Allarm.C 40
 • Upravit na požadovanou hodnotu stiskem tlačítek MEMORY + šipkami až na nově požadovanou hodnotu e uvolnit všechna tlačítka.

 

Upozornění:

 • K měření používat vždy první nadojené mléko přímo ze struku do nádobky přístroje
 • Nepoužívat nadojené mléko ze zásobníku- výsledek je bezcenný!
 • Měření mléka ze struku s chronickou mastitidou nebo měření kolostra může poskytnout chybné výsledky
 • Nikdy nezanechávat přístroj na přímém slunci
 • Čistit pravidelně (nejméně 1x měsíčně) elektrody v nádobce na mléko přípravkem proti vodnímu kameni
 • Přístroj zůstává v chodu po dobu 5 minut, po uplynutí této doby se  automaticky vypne. Stiskem libovolného tlačítka v době před vypnutím přístroje se aktivuje dalších 5 minut chodu přístroje.

 

Důležité:

 • Nepoužívat k čištění vařící vodu, přípravky s obsahem acetonu nebo jakákoliv rozpouštědla
 • Nepoužívat abrazivní látky a tkaniny pro čištění elektrod
 • Nevysušovat přístroj v mikrovlnné troubě

 

Záruční podmínky:

 • Platnost záruky 1 rok (při profesionálním používání) od doby vyznačeného data prodeje
 • Záruka je neplatná v případě nesprávného použití neautorizovaným uživatelem nebo u částí přístroje podléhajících běžnému opotřebení
 • Záruka se nevztahuje na poškození během přepravy, při pádu přístroje na zem nebo při nesprávném použití
 • Ze záruky vyplývá nárok na výměnu pouze částí přístroje s konstrukční vadou nebo vadou materiálu
 • Záruka nekryje náklady na dopravu

 

Technické údaje:

Celková hmotnost:   cca 400 g

Napájení:                   alkalická destičková baterie 9V

Spotřeba:                  cca 20 mA

Země původu:           Itálie

Distributor:                ARCO feed, spol. s r.o.